Rečnik termina mobilnog marketinga koje morate znati

Social media marketing Online marketing
Rečnik termina mobilnog marketinga koje morate znati

Mobilni marketing je relativno novo polje sa specifičnim terminima koji se najčešće koriste na engleskom jeziku. Sa ciljem da budete bolji mobilni marketing ekspert potrebno je da poznajete terminologiju. Od SoLoMo-a do SDK-a, pobrojaćemo najvažnije termine mobilnih termina.

Opšta mobilna terminologija

Web App – Aplikacije koje se pokreću putem Interneta – nema potrebe da se download-uju (skinu) (npr HootSuite ili Evernote). Budući da su web sajtovi najviše namenjeni osobama koje krstare sajtom, web aplikacije su više okrenute ka zadacima i pomaganju korisnika da ispune određene ciljeve (npr. da zakažu postove za društvene mreže za narednu nedelju).
SoLoMo – SoLoMo je skraćenica za Social, Local, Mobile – perfektno mobilno orijentisanu trijadu. Koristite društvene elemente i lokalizaciju za savršenu aplikaciju.
SDK – SDK iliti Software Developer Kit je kolekcija pomagala za programere. SDK dozvoljava programerima da naprave aplikaciju za specifične platforme, a neke verzije mogu biti dodate i postojećim aplikacijama radi praćenja analitike i marketinga.
Second Screen – Second Screen je termin koji se odnosi na pametne telefone ili tablete koji se koriste uporedo sa većim ekranom (najčešće televizor). Najčešće aktivnosti drugog ekrana su tweet-ovanje dok se gleda TV, ili krstarenje Instagramom na tabletu dok se gleda YouTube video na desktop računaru.
Jailbreaking – džejlbrejkovanje je proces uklanjanja hardware restrikcija na telefonu, omogućavajući korisnicima da načine napredne izmene i nameste podešavanja za delove koji bi standardno bili zaključani. Apple proizvodi se najčešće džejlbrejkuju zbog mnoštva restrikcija koje se postavljaju od strane kompanije.
Unlocked – Otključani telefoni su oni čiji GSM nije vezan ni za jednog mobilnog operatera i mogu se koristiti sa bilo kojom SIM  karticom. GSM (Globalni Sistem za Mobilne) i CDMA (Code Division Multiple Acess) su dva najčešća radio sistema koja se koriste kod mobilnih telefona. Većina mobilnih operatera koristi GSM sistem.
Wearable Tech (Nosiva tehnologija) – Nosiva tehnologija je ona koja se može nositi na telu, kao na primer Google naočare ili pametan sat.
iOS – operativni sistem razvijem od strane Apple-a, namenjen Apple uređajima, npr. iPhone, iPad i računari.
Android – Android je operativni sistem razvijen od strane Google-a (trenutno je najpopularniji mobilni operativni sistem).

Termini mobilne analitike

App Analytics – Analitičke informacije koje sadrži vaša mobilna aplikacija. Pošto su aplikacije namenjene zadacima, a web sajtovi namenjeni informacijama, za merenje rada aplikacije potrebno je koristiti mobilnu metriku (poput korisnika, broja sesija i sl). Razumevanje analitike vaše aplikacije je ključ za razvijanje pametne mobilne marketing strategije koja privlači korisnike.
MAU – MAU označava Monthly Active Users (mesečne aktivne korisnike), tj broj korisnika koji koriste vašu aplikaciju u bilo kojem mesecu. MAU je često bolja metrika za praćenje, jer broji korisnike koji download-uju vašu aplikaciju i koriste je. Samo posmatranje broja preuzetih aplikacija, ne daje dovoljno dobar uvid u uspeh vaše aplikacije, jer pojedini korisnici samo skinu aplikaciju, ali je nikad ne koriste. Zbog toga je MAU mnogo bolja metrika za praćenje.
DAU – Daily Average Users (Dnevni Korisnici Aplikacije) je metrika koja broji koliko korisnika otvori vašu aplikaciju dnevno.
Click-Through Rate – CTR  je odnos između broja klikova koje vaš oglas dobije i broja impresija (broj viđenih oglasa). CTR = Clicks/Impressions. Visok CTR je veliko dostignuće za oglašivače (i za mobilne i za desktop).
Conversion Rate – Procenat konverzija je procenat korisnika koji odrade željeni cilj koji ste vi postavili. Ciljevi konverzije se razlikuju u zavisnosti od vrste posla kojim se bavite – neke aplikacije žele email adrese, neke kupovinu u aplikaciji, a neke klik na reklame.
NPS Surveys – NPS (Net Promoter Store) je metrika koja meri stepen lojalnosti vašeg korisnika. NPS ankete traže od vaših korisnika da ocene vašu aplikaciju ocenom od 1 do 10. Oni koji daju ocenu od 9 do 10 se smatraju „promoterima“, oni koji ocenjuju ispod ocene 6 se smatraju „klevetnicima“, a svi koji ocenjuju između 7 i 8 „pasivcima“. Možete koristiti NPS ankete kako biste odlučili koje korisnike želite da zamolite da ocene vašu aplikaciju. Promoteri su vam najvredniji – pošaljite ih u Prodavnicu aplikacija kako bi napisali preporuku za vašu aplikaciju. Pasivci najverovatnije se neće potruditi da napišu recenziju, a klevetnici potencijalno mogu da vam naškode u Prodavnici, tako da ukoliko je moguće izbegavajte da ih usmeravate ka istoj.
User Segments – Grupa korisnika koji imaju zajedničke crte bilo profila korisnika bilo ponašanja.
Platform – Operativni sistem koji korisnici koriste za pristupanje internetu i vašoj aplikaciji. Verovatno ćete morati da napravite različite verzije aplikacije za različite platforme.
Cohorts – Grupa korisnika koja je uradila određeni zadatak u određenom vremenskom periodu. „Pratioci“ se razlikuju od segmenata po tome što je dodata i dodatna dimenzija za posmatranje – vreme. Na primer jedna kohorta bi bili korisnici koji su skinuli vašu aplikaciju u junu.
Time in App – Koliko vremena vaši korisnici provedu koristeći aplikaciju? Ova metrika vam omogućava da vidite koliko vremena određeni korisnik provede u aplikaciji na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou. Ovo je odlična smernica za to koliko korisnici cene vašu aplikaciju.
Sessions – Sesija započinje kada korisnik otvori aplikaciju.
Session Length – Koliko vremena korisnik provede koristeći aplikaciju. Dužina sesije se uglavom meri od trenutka otvaranja aplikacije do trenutka zatvaranja (ili ako je aplikacija otvorena, ali se ne koristi duže od 15 sekundi).
Session Interval – Vreme između prethodnog korišćenja aplikacije i nove sesije, a pokazuje koliko često se korisnici vraćaju korišćenju aplikacije.
Screens –  Stranice aplikacije , screen-ovi nam pokazuju koliko stranica aplikacije je otvoreno u toku jedne sesije.
Screen Flow – Prati putanju vašeg korisnika kroz aplikaciju (koje screen-ove posećuju i kojim redosledom).
Events – Radnje koje vaš klijent preduzima tokom sesije. Primeri za radnje su login (prijava), puštanje videa, kupovina u aplikaciji, unos podataka i i promena podešavanja, itd.
Event Attributes – Atributi radnje dodaju još konteksta samim radnjama. Na primer radnja „čitanje članka“ može da ima atribute poput „naslova članka“ ili „datuma objave članka“.
App Funnels – Ovo su prethodno grupisane radnje koje vam omogućavaju da bolje vidite kako korisnik koristi aplikaciju i prate glavne putanje ponašanja. Drugim rečima, app funnel je serija povezanih radnji unutar aplikacije koje vode do finalne radnje (objava na društvenim mrežama ili kupovina).
Dimensions – Dimenzije su delovi podataka o sesiji koji služe kao filteri za detaljniju obradu podataka. Primeri za dimenzije su novi naspram starih korisnika, vrsta uređaja sa kojeg se pristupa, ili vremenske dimenzije (dani, nedelje, meseci).
LTV – Lifetime value (Ukupna – doživotna vrednost) je korisnost koju vam korisnik donosi tokom celokupne interakcije sa aplikacijom. Za aplikacije, LTV može biti uobičajen novčani iznos koji je potrošen, ili neki podatak, poput završenog nivoa, broja pročitanih članaka, zapisanih beleški ili postavljenih fotografija.

Terminologija mobilnog marketinga

App marketing – Marketing aplikacija obuhvata svaki trud i postupak urađen za pridobijanje ili retenziju korisnika. On uključuje sve od promocije, instaliranja aplikacije, do unapređenja korisničkog iskustva i slanja pravih poruka za okupljanje pažnje korisnicima.
ASO – je App Store Optimization tj. Optimizovanje stranice vaše aplikacije na Prodavnici za bolju vidljivost aplikacije. Ključni elementi ASO-a su optimizacija naziva aplikacije, odabir odgovarajućih ključnih reči i pridobijanje dobrih recenzija.
App Reviews - Kao što je objašnjeno iznad, recenzije aplikacije su vitalan deo ASO-a. U Prodavnici aplikacija korisnici daju ocene aplikacijama. To je veoma važno, jer je veća verovatnoća da će novi korisnik skinuti aplikaciju ako ima dobre ocene.
App Versions – Kada unapredite i update-ujete vašu aplikaciju, stavite novu verziju vaše aplikacije koju korisnici moraju da skinu kako bi mogli da pristupe najnovijim dodacima ili ispravkama grešaka.
App Monetization – je način na koji pravite prihod od svoje aplikacije. Dolaženje do novca moguće je odraditi na više načina:
  • In-app advertizing – treća partija koristi vašu aplikaciju da se oglašava
  • Charge your app – korisnici kupuju vašu aplikaciju
  • In-app purchases – npr. Unapređenje sa besplatne na pro verziju sa više opcija ili igrica koja omogućava kupovinu novih nivoa ili poboljšanja.
In-App Messaging – Poruke u aplikaciji koje su namenjene za negovanje odnosa sa korisnicima dok koriste vašu aplikaciju. One bi trebalo da budu prirodan deo aplikacije, jer naglašavaju nove funkcije, ponude i sl. Ove pop-up poruke omogućavaju više podešavanja u odnosu na standardne push notifikacije.
Push Notifications – Push notifikacije su poruke koje pristižu korisniku na njegov ekran kada on ne koristi aplikaciju. Ove poruke su namenjene da okrenu pažnju ka aplikaciji i vrate promet – npr. Push notifikacija Amazona o kratkotrajnom sniženju može da podstakne korisnika da ponovo pokrene Amazonovu aplikaciju.
Banner Messages – Ova vrsta push notifikacija se pojavljuje pri vrhu ekrana korisnika i nestaje nakon nekoliko sekundi.
Alert Messages – su push notifikacije koje zauzmu centralni deo ekrana korisnika i zahtevaju neku akciju od strane korisnika. Često su povezane sa kalendarom ili aplikacijama namenjenim događajima.
Lock Screen Messages – Lock Screen iliti zaključan ekran je prva interakcija korisnika sa telefonom, nakon nekorišćenja. Lock Screen Alerts su još jedan vid push notifikacija, slične su banner alertima, pošto ne zahtevaju interakciju sa korisnikom i nestaju čim se telefon otključa.
Geotargeting – targetiranje (ciljanje) korisnika na osnovu njihove trenutašnje pozicije (bilo da je u pitanju država, grad, ulica) i slanje poruka o aplikaciji koja ima veze sa njihovom lokacijom.
Mobile CRM – Customer relashionship management (CRM) se odnosi na strategije i tehnike koje se koriste za interakciju sa korisnicima, u nadi da će se povećati prodaja i zadržavanje kupaca. Mobilni CRM je fokusiran na upravljanje i poboljšanje odnosa korisnika vaše aplikacije i vas.
User Behavior – širok pojam za sve što vaši korisnici rade dok koriste aplikaciju.
App Store – Apple online store gde iOS korisnici mogu da traže i kupuju aplikacije, koje se potom skidaju na njihov telefon. App prodavnica sadrži preko 1.5 miliona aplikacija za iOS korisnike.
Google Play Store – Google-ova verzija App Store-a, mesto za pronalaženje i skidanje mobilnih aplikacija, e-knjiga, muzike i drugih stvari. Google Play Store nudi preko 1.6 miliona aplikacija Android korisnicima.
CTAs – Call To Actions (CTA) su smernice koje se nude mobilnim korisnicima, u nadi da će se obaviti konverzija. Neki od uobičajenih CTA-ova su „unapredi sada“, ili za mCommerce, najjednostavnije „dodaj u korpu“. Ovi CTA-ovi mogu biti samo u tekstualnoj formi (za push notifikacije) ili da nalikuju dugmetu (za inn-app poruke).
mCommerce – je ecommerce, ali za mobilne! mCommerce apliikacije su aplikacije prodavnica koje targetiraju korisnike koji kupovinu obavljaju putem mobilnih telefona.
Opt-Out – kada se korisnici odluče da ne dobijaju više push notifikacije vaše aplikacije. Da biste izbegli odjave, potrudite se da ne spamujete korisnike.
In-App Purchases – Kupovine koje korisnici načine koristeći vašu aplikaciju. To uključuje unapređivanje aplikacije sa besplatne na plaćenu verziju, konverziju novca za apoene u igrici, kupovinu dobara i usluga putem aplikacije, itd.
Cross-Platform – Cross Platform Apps su one aplikacije koje se mogu koristiti preko više operativnih sistema, npr. Aplikacija koja je dostupna i za iOS i Android i Windows telefone.
Multi-Channel Marketing – Marketing koji se odvija preko više različitih kanala paralelno. Na primer multi-channel marketing bi mogao da obuhvata mobilne notifikacije, email-ove i remarketing kampanju.
Personalization – čin krojenja ponude i poruka prema korisnicima zasnovanim na njihovim profilima ili prethodnim radnjama obavljenim u aplikaciji.

Ovo je samo deo marketinških termina vezanih za mobilne telefone i aplikacije, koji su neophodni za lakši rad. Ukoliko smatrate da smo propustili neke važne, napišite nam u komentaru.
 
Blog post

Značenja email fraza

U današnje vreme svi mi šaljemo mnogo mejlova, na poslu, kod kuće i sa telefona. Da li znate šta znače najpoznatije email fraze? Čitajte dalje kako biste saznali koje razlike postoje u mogućnostima primanja i slanja mejlova.

it podrškaonline marketing
Blog post

Konverzije na mobilnim uređajima

Danas je najlakše dopreti do novih klijenata zahvaljujući Internetu. Trenutno u Srbiji 56% populacije ima pristup globalnoj mreži. Istraživanja su pokazala da 36% ljudi koristi internet na telefonima. Ovaj podatak otvara nove načine pridobijanja novih klijenata.

b2conline marketing
Blog post

110+ termina Social Media Marketinga – od A do E

Za većinu ljudi, tweetovanje, stavljanje hashtagova na Instagram fotografiju i slanje pozivnice za Facebook događaj je postalo deo svakodnevnice. (U stvari, ako imate dovoljno prakse, verovatno sve tri stvari radite odjednom.)

social media marketingonline marketing
Blog post

110+ termina Social Media Marketinga – od A do E

Za većinu ljudi, tweetovanje, stavljanje hashtagova na Instagram fotografiju i slanje pozivnice za Facebook događaj je postalo deo svakodnevnice. (U stvari, ako imate dovoljno prakse, verovatno sve tri stvari radite odjednom.)

social media marketingonline marketing
Blog post

110+ termina Social Media Marketinga – od F do K

Poslednji put smo pisali o preko 110 termina iz Social Media Marketinga od slova A do slova E. Sada dodajemo još termina od slava F do slova K.

social media marketing
Ostavite Vaš komentar
POŠALJITE KOMENTAR