Kako da bolje osmislite svoju idealnu personu?

B2B B2C Social media marketing Online marketing
Kako da bolje osmislite svoju idealnu personu?

Idealna persona je u marketingu izmišljena osoba koja se zamišlja kao potencijalni klijent, po kojoj se pripremaju marketinške akcije. Naravno svaka kompanija ima više idealnih persona po kojima kreira buduće akcije.

Najčešće se prilikom opisivanja persona ne koriste samo šturi demografski podaci poput godina, lokacije i prihoda, već se sve više koriste i psihografske informacije poput interesovanja, razloga za kupovinu i sl.
U ovom tekstu ćemo Vam pokazati kako najlakše da kreirate svoje idealne persone.

Zašto su idealne persone važne

U ovom dobu sve veće „marketinške buke“ na internetu i sve većeg prisustva brendova, važno je dobro osmisliti ko je ciljna grupa kojoj možete da nudite svoje proizvode. Idealna persona vam pomaže da detaljno ispanirate kojim kanalima ćete doći do željene publike. Kanal koji funkcioniše za jedan tip osoba, ne mora funkcionisati i za drugi.

Persone će napredovati i menjati se

Kako budete odmicali u Vašem poslovanju i kako budete dobijali nove informacije o Vašim kupcima, tako ćete i prilagođavati svoje persone. Shvatićete da neke persone niste nikad uspeli da privučete, a da su se pojavile neke persone koje niste predvideli. Kako budete uviđali promene na svojim personama, tako ćete moći i Vašu kampanju da prilagodite novim izazovima.

Široko definišite svoje persone

Ukoliko definišete svoje idealne persone preusko, imaćete sužen izbor kanala za prodaju i suženu publiku. Najbolje je što šire definisati idealne persone, a vremenom kada budete skupili nove informacije da suzite opise.

Podaci po kojima se definišu persone

Pored navedenih parametara za definisanje persona, postoji još mnogo drugih, ali su ovi za prvo definisanje najkorisniji.
 • Lokacija
 • Pol
 •  Godine
 • Interesovanja
 • Zanimanje
 • Stručna sprema
 • Visina prihoda
 • Maternji jezik i jezici koje govori
 • Omiljeni web sajtovi
 • Razlozi za kupovinu
 • Problemi koje vezuju za kupovinu
 
Blog post

Zašto veliki broj B2B marketinških akcija propada?

Dosta ljudi iz B2B marketing sfere provede ciljajući u marketing kampanji individue koje nikada neće postati kupci.

b2b
Blog post

6 taktika koje pretvaraju kupce u lojalne kupce

Kao neko ko poseduje web shop, uvek se nadate većem broju poseta i prodatih artikala. Sa toliko načina koji trenutno postoje za konverziju kupaca, ponekad je teško odlučiti gde tačno početi.

b2conline marketing
Blog post

Šta vam kvari online prodaju?

Da li imate puno posetioca na sajtu, ali malo ostvarenih kupovina? Drugačije rečeno da li imate problema sa konverzijama kupaca? Ovo je nešto sa čim mnoge prodavnice imaju problema. Ali ne brinite, može se popraviti.

b2c
Ostavite Vaš komentar
POŠALJITE KOMENTAR